Proces prodeje nemovitosti

 • 1
  Schůzka
  Na první schůzce se vzájemně poznáme. Vysvětlím Vám celý průběh prodeje krok po kroku a domluvíme se na podmínkách spolupráce. Pokud budete souhlasit stanovíme si marketingový plán prodeje a možnosti prezentace na lokální úrovni.
 • 2
  Podpis zprostředkovatelské smlouvy
  Co je psáno, to je dáno a proto běžně s klienty podepisuji zprostředkovatelskou smlouvu jejíž vzor Vám dopředu zašlu.
 • 3
  Příprava nemovitosti před zahájením prodeje
  Kvalitní prezentace nemovitosti je dnes základ všeho. Ve většině případů je i důvodem získání vyšší ceny při prodeji. Při přípravě nemovitostí k prodeji využíváme služeb home stagingu, fotografa nemovitostí pro zajištění profi fotek a videoprohlídek a vytvoření 3D půdorysu nebo virtuální prohlídky.
 • 4
  Marketing
  Přibližně 80% všech poptávek po nemovitostech přichází prostřednictvím vyhledávání po internetu, a proto je důležité mít jistotu, že Vaše nemovitost je nabízena na realitních portálech, které se řadí mezi nejlepší a nejnavštěvovanější v České republice. Dlouhodobě také budujeme databázi zájemců o koupi či pronájem nemovitosti, s jejíž pomocí k sobě přiřazuji nabízené nemovitosti s konkrétními požadavky klientů. Svým klientům pravidelně zasíláme aktualizované nabídky a realitní zprávy. Pro lokální reklamu máme připraveny estetické varianty plachty nebo okenního banneru. A protože jsem nezaspali dobu, jako další marketingový kanál používám sociální sítě a PPC kampaně na google adwords nebo skliku s nekonečným potenciálem, protože Vám nabízí možnost zacílit reklamu velmi kvalitně například podle regionu, věku, pohlaví atd.
 • 5
  Prohlídky
  Před prohlídkou se vždy snažíme zjistit, co klienti hledají a jaké jsou jejich finanční možnosti, abychom věděli jestli Vaše nemovitost bude vyhovovat jejich požadavkům a možnostem.
 • 6
  Rezervace
  Prohlídku máme za sebou a klient projevil svůj zájem. V tomto případě řešíme rezervační smlouvu a podle možností časových a finančních ( klient má hotovost nebo je potřeba dofinancovat koupi úvěrem z banky ) si stanovíme termín do kdy by se měla podepsat kupní smlouva.
 • 7
  Příprava smluv
  Kupující s prodávajícím se dohodnou u koho bude uschována kupní cena ( varianty jsou tři : advokát, notář nebo banka ). V jeden den se poté podepíše Kupní smlouva a Smlouva o úschově kupní ceny, Kupní smlouva se ponechá v úschově schovatele, dokud nedorazí finanční prostředky, poté schovatel uvolní Kupní smlouvu (většinou realitnímu makléři), který podá návrh na vklad do katastru nemovitostí. V případě, že kupující financuje koupi hypotékou přibývá jeden krok navíc a tím je podpis zástavní smlouvy. V jeden den se podepíše Smlouva o úschově kupní ceny spolu s Kupní smlouvou a Zástavní smlouvou. Kupní smlouva se předloží bance, kde je dojednaná hypotéka, podepsaná úvěrová smlouva a splněné další podmínky nutné pro čerpání hypotéky (dle Úvěrové smlouvy kupujícího s bankou), Zástavní smlouva se vloží do katastru a tento návrh na vklad se také předloží bance. Klient odešle na účet úschovy domluvenou výši vlastních zdrojů. Banka potom ověří, zda to tak opravdu je a poté uvolní zbývající část kupní ceny na účet schovatele.
 • 8
  Převod na katastru nemovitostí
  Při podání Kupní smlouvy na katastr nemovitostí dojde k založení řízení. Od 1.1.2014 jsou účastníci řízení ( kupující i prodávající ) notifikováni o jeho průběhu. Pokud se žádná ze stran neohradí, katastr nemovitostí v řízení pokračuje po uplynutí lhůty 20 dnů. Samotný vklad do katastru trvá zpravidla 30 dní.
 • 9
  Provedení vkladu
  Po provedení vkladu připravíme aktuální list vlastnictví (veřejná listina, která obsahuje soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní určitý vlastník), kde figuruje již nový majitel a tento předložíme schovateli. Na základě tohoto dokumentu provede schovatel výplatu schované částky.
 • 10
  Předání nemovitosti
  Kupující je již vlastníkem, ale nemovitost je potřeba ještě fyzicky předat. Na osobní schůzce se tedy ještě jednou všichni sejdeme, předáme si veškeré klíče, převedeme měřiče energií, nahlásíme změnu vlastnictví případně na správce budovy a odhlásíme prodávajícího od daně z nemovitosti.