SPRÁVA NEMOVITOSTI

Nabízíme komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí. Naše služby jsou určeny převážně pro majitele činžovních domů, ale i společenství vlastníků jednotek (SVJ). Zajišťujeme rovněž správu jednotlivých bytových a nebytových jednotek vč. zajištění nájemníka.

 

1) Technická správa nemovitosti

 • Zajištění všech povinných revizních a odborných prohlídek,
 • Zajištění dodávek medií a služeb,
 • Zajištění havarijní služby,
 • Zajištění odborné údržby a oprav v objektu,
 • Zajištění a kontrola úklidu v domě,
 • Zajištění ostrahy,
 • Zajištění mimořádných prací,
 • Havarijní pohotovost, úklid sněhu, vytopení objektu, zámečník, atd.,
 • Zajištění zpracování pasportů prostor domu,
 • Zajištění projekční činnosti při rekonstrukci, přestavbě a úpravách jednotek i společných prostor domu

Výše uvedené služby pouze zprostředkováváme a koordinujeme.

 • Drobná údržba a opravy objektu i pozemku (přefakturace ceny za materiál),
 • Vedení a archivace technické dokumentace nemovitosti,
 • Likvidace pojistných událostí,
 • Evidence klíčů,
 • Vypracování domovního řádu,
 • Vedení a údržba domovní a webové nástěnky,
 • Kontrola nemovitosti 1x týdně, v případě nutnosti častěji,
 • Komunikace s Vlastníky i nájemníky,
 • Komunikace s institucemi i dodavatelskými firmami, řízení e-komunikace s dodavateli.

 

2) Ekonomická - Administrativní správa nemovitosti

 • Úhrada faktur přijatých, úhrada odměn,
 • Kontrola bankovního účtu a pokladny nemovitosti,
 • Nastavení SIPO a trvalých příkazů,
 • Optimalizace nákladů, včetně zajištění výhodných cen energií a pojištění nemovitosti,
 • Zpracování a aktualizace předpisů plateb, tvorba domovních listů, návrhy úprav předpisů plateb,
 • Kontrola plateb,
 • Upomínání neplatičů, popřípadě návrh dalších opatření,
 • Kontrola vedení účetnictví,
 • Kontrola správnosti faktur přijatých,
 • Roční rozúčtování a vyúčtování poskytnutých služeb, pro jednotlivé členy dle zákona 67/2013 Sb., Nebo dle schválené metodiky Vlastníků,
 • Příprava podkladů, pro výplatu přeplatků z vyúčtování poskytovaných služeb,
 • Zveřejnění ročního hospodářského výsledku nemovitosti,
 • Evidence vlastnických, nebo družstevních podílů, Členská evidence, Evidence vlastníků, nájemníků, podnájemníků, popř. domácích zvířat
 • Svolávání a účasti na členských schůzích, zveřejnění zápisů z ČS,
 • Reporting o naší činnosti,
 • Vedení a archivace dokumentace nemovitosti,
 • Komunikace s Vlastníky i nájemníky,
 • Komunikace s institucemi,
 • Zřízení e-komunikace s dodavateli,

 

3) Vedení účetnictví

 • Vedení podvojného účetnictví v souladu se zákonem 563/1991 Sb. V platném znění,
 • Zpracování účetní závěrky a přílohy, včetně zveřejnění do sbírky listin,
 • Kontrola faktur přijatých,
 • Úhrada faktur přijatých,
 • Záznamy a evidence interních dokladů,
 • Předkládání informací z účetnictví na vyžádání dle potřeb Vlastníků nemovitosti,
 • Archivace dokumentů po dobu stanovenou zákonem,
 • Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických, nebo fyzických osob,
 • Zpracování daně z nemovitosti,
 • Jednání s finančním úřadem a souvisejícími orgány veřejné správy

Jaká je naše výše poplatku za správu nemovitosti ?

Cena za správu je 150-400 Kč/měsíc/jednotka + DPH. Cena zahrnuje výše uvedený servis vč. vedení účetnictví.

Jsme tady pro Vás

Rádi pomůžeme se správou nemovitosti i Vám.

Obraťte se na nás.