Kategorie: Daně

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Prodej nemovitosti s sebou nese i případné daňové povinnosti, které se z dané prodeje mohou vyplývat. Pokud prodáváte nemovitost za cenu, která je vyšší než cena, za kterou jste tuto nemovitost nabyli, tak tento rozdíl podléhá dle zákona o dani z příjmu fyzických osob (nepodnikatel – nemovitost tedy není vedena v obchodním majetku) daňové sazbě ve výši 15%. Daňové přiznání k dani z příjmu je...

Celý článek
Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti) se skládá ze dvou dílčích daní – daně ze staveb a daně z pozemku. Každá z daní má odlišný způsob danění. Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku a jejich úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy vlastníka. Základem daně ze stavby a jednotek je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2,...

Celý článek