Změna trvalého bydliště

Změna trvalého bydliště

Se stěhováním do nového bydlení souvisí také změna trvalého bydliště. Kde musíme nahlásit změnu trvalého bydliště? Na obecním úřadě, zdravotní pojišťovně, na finančním úřadě, sociálce, živnostenském úřadě, registru vozidel, bance, telefonnímu operátorovi. I když od roku 2012 fungují v České republice tzv. základní registry, musíme počítat i s návštěvami úřadů. Základní registry nám zajišťují, že nemusíme obíhat každý úřad zvlášť, protože většina z nich si data předávají díky registru automaticky. Přesto musíme některé instituce navštívit osobně.

Jaké doklady si musíme vzít s sebou? V první řadě občanský průkaz a doklad, který nás opravňuje k novému bydlení. Při nájmu je to  nájemní smlouva. V případě, že se stěhujeme do pronájmu k partnerovi, je potřeba i písemné prohlášení majitele, že s trvalým bydlištěm souhlasí. Pokud se stěhujeme do vlastního, je nutná kupní smlouva k nemovitosti.

Putování po úřadech začneme na příslušném OBECNÍM ÚŘADĚ nového bydlení. Změny se hlásí na oddělení evidence obyvatel, kde vyplníme přihlašovací lístek k trvalému pobytu, zaplatíme poplatek 50 korun a zažádáme o nový občanský průkaz. Změna trvalého bydliště proběhne v momentě podání přihlašovacího lístku. U občanského průkazu máme čas patnáct dní od okamžiku, kdy je hlášena změna bydliště.

Přesto, že ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY jsou připojeny k základnímu registru, máme ze zákona oznamovací povinnost. Do třiceti dnů po přestěhování musíme pojišťovně nahlásit změnu bydliště. Většinou stačí změny nahlásit telefonicky.

FINANČNÍ ÚŘADY jsou také napojeny na základní registry a proto na finančním úřadě nemusíme změny hlásit.F inanční úřad by nás sám měl o našich změnách  písemně vyrozumět. Přesto je dobré si vše ohlídat, zvlášť při stěhování mimo působnost původního finančního úřadu.

Také SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ je napojena na registr. Podnikatelé a živnostníci by měli  nové bydliště písemně oznámit své původní sociálce. My sami změny musíme nahlásit i v případě, že pobíráme důchod.

Na ŽIVNOTENSKÝ ÚŘAD živnostníci změny hlásit nemusí. Změna adresy trvalého bydliště proběhne automaticky. Pokud však  se změnou trvalého bydliště souvisí i sídlo podnikání, musí se změna hlásit do patnácti dnů a to na jakémkoliv živnostenském úřadě.

Změny na ŘIDICKÉM PRŮKAZU a v REGISTRU VOZIDEL se hlásí do pěti pracovních dnů na obecním úřadě, v novém bydlišti. Nezapomeneme si s sebou vzít starý doklad, fotku a peníze na správní poplatek.V případě, že jsme majitelé motorového vozidla, musíme nahlásit změnu bydliště na registru vozidel a to do deseti pracovních dnů od přestěhování. Na registru nám vydají nový malý technický průkaz a do velikého zapíší změny.

Jsme-li evidováni na ÚŘADU PRÁCE, je jasné, že také zde musíme hlásit změny (do osmi pracovních dnů ).I když jsou úřady na základní registry  připojeny, změnu musíme hlásit na kontaktním pracovišti úřadu a to hlavně, když pobíráme různé dávky a příspěvky. Návštěvou všech těchto institucí, ale hlášení změny bydliště nekončí. Na řadu přichází další, jako je banka, dodavatelé energií, pojišťovna, pošta, tefonní operátoři. Samozřejmě nové bydliště hlásíme u svého zaměstnavatele a lékaře a dětem ve školce, škole. Většina úřadů nabízí možnost si termín návštěvy zarezervovat telefonicky nebo elektronickým formulářem. Když využijeme tyto možnosti nemusíme zbytečně ztrácet čas čekáním na úřadech.

Komentáře