Družstevní bydlení

V České republice je téměř deset tisíc bytových družstev, které hospodaří s více než půl milionem bytových jednotek. Jaká je vlastně podstata družstevního bydlení?

Podstatou je, že si při koupi družstevního bydlení klient nekupuje samostatný byt ( jako v případě osobního vlastnictví ), ale družstevní podíl, tj. členství ( resp. členské práva a povinnosti ) v družstvu. Tento podíl Vás opravňuje k užívání bytu a společných prostor domu a například pozemků. Jako družstevník tedy nejste vlastníkem, tím je družstvo, ale jeho nájemcem. Proto také bývá pořizovací cena družstevního bytu zpravidla nižší než při pořízení bytu v osobním vlastnictví.

Pokud se rozhodnete pro družstevní bydlení, prověřte si několik základních informací:

  1. Zjistěte si současnou situaci v družstvu, především jeho stanovy.
  2. Jak družstvo funguje, kolik má členů, jak často se schází.
  3. Kdo se stará o správu.
  4. Jak správce a výkonný výbor hospodaří s financemi.
  5. Jestli se na případné opravy peníze musí půjčovat. Kolik peněz si půjčuje a jaké jsou podmínky půjček.

Družstvo odpovídá za své závazky celým majetkem. Pokud by se dostalo do finančních potíží, může tato situace mít dopad i na jeho členy. Proto si před pořízením družstevního bydlení zjistěte ekonomickou situaci družstva.

Pokud se rozhodnete ke koupi družstevního bytu musíte si uvědomit, že spolu s převodem podílu v družstvu na vás mohou přejít i dluhy, které zanechal váš předchůdce. Proto si tyto informace důkladně ověřte.

Prozkoumejte také současný stav družstevní bytové jednotky, o kterou máte zájem. Informujte se rovněž o stavu domu – stavu střechy, rozvodů plynu, vody, elektřiny a odpadů. Jaké probíhaly v domě rekonstrukce v minulosti a jaké jsou v plánu.

Důležitá je také informace, kdo je vlastníkem pozemku, na kterém dům stojí a jaká je výše anuity, případně její délka splácení. Co se samotného bytu týká, nechte si ukázat minulá vyúčtování energií v bytě, ať znáte přesné náklady.

V případě, že máte v plánu v budoucnu byt pronajímat, zjistěte si jaké jsou podmínky družstva při dalším pronájmu ( podnájmu ). Stanovy družstva tuto možnost nemusí nutně umožňovat bez souhlasu dalších členů družstva.

Stane-li se, že družstvo rozhodne o prodeji bytů, má nájemce(družstevník) ze zákona právo na odkup bytu.

Na koupi bytu v družstevním vlastnictví banky většinou neposkytují hypotéky. Výjimku tvoří ti klienti, kteří mají jinou nemovitost k zástavě hypotéky.

V případě, že mezi takové klienty nepatříte, musíte si najít jiné financování. Řada hypotečních bank a stavebních spořitelen již poskytují úvěry i na koupi družstevních podílů. Musí být však zajištěny zástavou na nemovitost nebo ručením jiné osoby. Dostatečně se informujte na podmínky, za kterých jsou tyto finanční ústavy ochotni peníze půjčit.

Komentáře