Na co si dát pozor při koupi nemovitosti ?

Na co si dát pozor při koupi nemovitosti ?

Nákup nemovitosti je pro většinu lidí celoživotní investicí, a proto  je potřeba volit velkou pečlivost při jejím výběru. Nemovitost při letmém pohledu může vypadat v pořádku, ale až důkladná a odborná kontrola odhalí vážnější nedostatky nebo přímo problémy.

U nemovitostí staršího charakteru musí kupující počítat s některými nedostatky způsobenými běžným opotřebením a nutností menší či větší rekonstrukce. Určité problémy se ale mohou vyskytnout i u novostaveb. Berte proto na zřetel, že při posuzování rizikovosti koupě nemovitosti byste neměli brát ohled pouze na její technický stav.

Na jaká rizika si je tedy potřeba dát pozor ?

1. Rizika technického charakteru

 • Stav nemovitosti (skryté vady, vlhkost, špatné rozvody elektřiny a plynu, poškozená střecha či izolace, nekvalitní řemeslné zpracování, nedostatečná kapacita sítí pro připojení RD)
 • Hluk (chybějící izolace, bydlení v blízkosti strojovny výtahu, hlavního vchodu do budovy, vzduchotechniky, vjezdu do garáží)
 • Zabezpečení (nutnost vyššího zabezpečení přízemních bytů)

2. Rizika lokality

 • Hluk (železniční trať, parkoviště, letiště, frekventovaná silnice) 
 • Přírodní podmínky (návětrná oblast, riziko sesuvu půdy či povodní, výstavba na nekvalitním podloží, zápach z nedaleké čističky či pohnojeného pole)
 • Okolní výstavba (ruch a nedostatečné parkovací kapacity díky komerčním objektům, plánovaná výstavba či změna územního plánu)

3. Rizika budovy

 • Hluk (noční život, časté opravy a rekonstrukce v nevhodných časech)
 • Mezilidské vztahy (mnoho o sousedech napoví už zvonky a vstupní dveře do bytu)
 • Fungování SVJ (usnášení schopnost SVJ, pozor na riziko většinového spoluvlastnického podílu jedné osoby nebo firmy v domě, ochota další vlastníků podílet se na případných nutných rekonstrukcích budovy)
 • Správce objektu (odbornost správce a jeho dostupnost + technické kapacity)
 • Dluhy vůči SVJ prodávajícího

4. Právní rizika

 • Omezení vlastnického práva (předkupní právo, věcná břemena bezplatného užívání, dožití atd.)
 • Omezení daná místními regulativy (u pozemků možnost zastavitelnosti, u činžovních domů potom možnosti přístavby nebo půdní nástavby)
Komentáře