POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Pojištění se vztahuje na obytné budovy trvale a rekreačně obývané, byty a nebytové prostory v osobním vlastnictví, garáže včetně všech jejich stavebních součástí, dále je pojištěn stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí určené ke stavbě, údržbě nebo rekonstrukci pojištěné budovy ( je možno připojistit i vedlejší stavby, oplocení, bazén apod. ), pojištění je možno sjednat i pro budovy ve výstavbě, a to za zvýhodněnou sazbu.

Nabízíme připojištění proti krádeži vloupáním a loupeží stavebních součástí, stavebních mechanismů a stavebního materiálu, lze sjednat také pojištění proti krádeži stavebního materiálu.

Pojištění kryje rizika způsobená:

 • požárem, výbuchem, úderem blesku nebo zřícením letounu
 • vodou z vodovodního zařízení
 • vichřicí nebo krupobitím
 • vystoupnutím vody z odpadního potrubí
 • krádeží vloupáním
 • loupeží
 • povodní nebo záplavou
 • náhlým sesuvem hornin a zemin nebo zřícením lavin
 • tíhou sněhu
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
 • nárazem vozidla nebo jeho nákladu
 • zemětřesením
 • mrazem na topném systému a vodovodním zařízení
 • rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letadly
 • kouřem
 • vandalismem
 • rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným rizikem

Pojistné produkty zprostředkováváme jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB pod č. PPZ a zároveň registrovaný pod pojišťovacím agentem Broker Trust, a.s. 032585PA. Bližší informace získáte https://www.brokertrust.cz/proklienty