PRAHA 3

Žižkov, Vinohrady, Strašnice, Vysočany

Prahu 3 tvoří téměř celé území Žižkova, severovýchodní část Vinohrad a malá část Strašnic a Vysočan. Ze Strašnic a Vysočan jsou to jen sklady a průmyslové areály, tenisové dvorce a zahradnické kolonky. Celá část této městské části leží na východ od centra Prahy a na rozloze téměř 650 ha zde žije přes 71 400 obyvatel.           

Žižkov vznikl rozdělením dřívějších Královských Vinohrad na Královské Vinohrady I a Královské Vinohrady II. Královské Vinohrady II se v roce 1877 přejmenovaly na Žižkov. Žižkov byl na přelomu 19. a 20. století budován jako dělnická čtvrť, bylo zde postaveno velké množství činžovních domů. Začátkem první republiky na Žižkově vznikaly menší továrny a celá řada průmyslových dílen.

Pro starý Žižkov byly typické drobné živnostenské provozovny, často ukryté ve dvorních traktech domů. Žižkov bývalo tzv. „město ve městě“. Bylo to specifické místo, které se řídilo svými vlastními pravidly. Žižkov byl plný hospůdek a dílniček a žilo se téměř na ulici. Lidé si často a rádi mezi sebou povídali, popíjeli a pokuřovali. Naproti tomu s Vinohrady byla spojená určitá noblesa a elegance.  

Prahou 3 dnes vede naučná trasa, která je plná historických míst a staveb. Na Náměstí Jiřího z Poděbrad je to Kostel Nejsvětější srdce Páně, na Žižkově jeho nejvyšší stavba - Žižkovský vysílač a v jeho blízkosti, Starý židovský hřbitov. Dále jsou zde Olšanské hřbitovy, dnes rozlohou 50 ha největší český hřbitov. Na náměstí Winstona Churchila se nachází Dům odborových svazů, který byl na dobu výstavby unikátní nejen vzhledem (má křížový půdorys), ale i vysokými náklady na jeho stavbu. Trasa končí na Vítkově, kde je součástí památníku jedna z největších jezdeckých soch na světě - socha Jana Žižky z Trocnova.