PRAHA 2

Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, Nusle

Praha 2 se rozkládá v centrální části metropole, na pravém břehu řeky Vltavy. Její rozloha je cca 418 ha. Zahrnuje celé území Vyšehradu, velkou část Nového Města, Vinohrad a malou část Nuslí. Na konci roku 2014 žilo na území Prahy 2 necelých 50 000 obyvatel. První písemné záznamy z této části Prahy pochází z roku 1070 (o Vyšehradu) a z roku 1088 (o Nuslích).

Praha 2 je typická svojí původní obytnou zástavbou plnou historických domů a výbornou dopravní dostupností, bohatým kulturním vyžitím a řadou parků a zeleně ( Karlovo náměstí a dva velké parky Riegrovy sadyHavlíčkovy sady – Grébovka ), pro které se tato lokalita stala velmi oblíbenou a známou i v zahraničí.

Nové Město Pražské bylo založeno v roce 1348, když se jej Karel IV. rozhodl postavit okolo hradeb Staré. Na rozsáhlém území mezi nově postavenými hradbami byla vystavěna síť kamenných domů, radnice a celá řada kostelů a klášterů. Celé Nové Město bylo vystavěno podle přesného plánu a na stavbu dohlížel samotný panovník. Město mělo tři hlavní tržiště: Dobytčí trh (dnešní Karlovo náměstí), Koňský trh (dnes Václavské náměstí)Senný trh (dnes Senovážné náměstí). Ze Starého Města nechal panovník přemístit příliš hlučná a špinavá řemesla na Nové Město. Nejen díky tomu, se tato část rychle rozrůstala.    

Vyšehrad patří mezi historicky nejstarší sídla českých knížat. Původní středověký hrad byl v polovině 17. století přestavěn na barokní pevnost, která byla součástí opevnění Prahy. Po zrušení pevnosti roku 1866, při bourání pražských hradeb se celý Vyšehrad stal majetkem Kapituly. Během času se místní vyšehradský hřbitov stal národním pohřebištěm, kde dnes odpočívají významné osobnosti českého národa.         

Královské Vinohrady se samostatnou obcí staly roku 1849. Po oddělení Žižkova v roce 1875 si zde místní obyvatelé postavili školu, radnici a další úřady. O dva roky později byly Královské Vinohrady povýšeny na město. Až do dvacátých let 20. století probíhaly na tomto území velmi rozsáhlé stavební práce. V roce 1913 bydlelo v 1682 vinohradských domech přes 84 000 obyvatel. Byl zde zahájen provoz elektrické tramvaje, vyrostlo zde kamenné Vinohradské divadlo, Národní dům, školy, moderní nemocnice, parky a sady. Také dnes je tato část Prahy vyhledávanou a velmi lukrativní čtvrtí.

Nusle do městské části Prahy 2 patří jen Nuselským údolím a zástavou domů východně od Vyšehradu.