PRAHA 7

Holešovice, Bubeneč, Libeň

Tato městská část leží  převážně na levém břehu Vltavy, severně od historického jádra města a menší část jejího území  je také na pravém břehu. Na ploše o 7,14 km2 do ní spadají  čtvrti Holešovice, polovina Bubenče a malá část Libně, ve kterých žije necelých 43 000 obyvatel. Tuto oblast charakterizuje  množství vody a zeleně. Celá oblast má hustou bytovou i průmyslovou zástavbu. Velké obchodní zóny jsou obklopeny  parky a zelení (StromovkaLetenské parky). 

První základ dnešní Prahy 7 tvořily osady Holešovice a Bubny. Holešovice byla zemědělská a Bubny rybářská obec, odtud tolik zeleně a vody. Po sloučení v jednu obec a pozdějším připojení k Praze  nastal  velký rozkvět této lokality.

Vedle historické, je zde také moderní výstavba. Ve čtvrti plné kontrastů najdeme honosné vily, činžovní domy i průmyslové budovy a to vše obklopené parky a vodou. V dnešní době dochází k velké regeneraci této oblasti. Přístav, vysloužilé továrny i různé průmyslové objekty se přestavují k modernímu bydlení.