PRAHA 10

Vršovice, Strašnice, Malešice, Záběhlice, Vinohrady, Michle

Tato městská část má své území v jihovýchodní části hlavního města. Rozkládá se na ploše 19 km2 a žije zde 108 756 obyvatel. Skládá se z Vršovic, Strašnic, Malešic, Záběhlic  a malé části VinohradMichle.

Původně byly Vršovice malá vesnička, jejíž obyvatelé se věnovali zemědělství, štěpařství a pracovali v sadech, vinicích nebo malých manufakturách. Na město byla obec povýšena v roce 1902 a připojena k Praze byla v roce 1922.

Také téměř celé území Strašnic je v městské části Prahy 10, jen malá část spadá pod Prahu 3. V minulém století se dělily na Staré Strašnice a Nové Strašnice. Původní vesnická zástava Starých Strašnic byla až na jediný dvůr  zbourána, stará  zástavba Nových Strašnic zůstala s několika objekty, alespoň částečně zachována.

I když byla obec Malešice v roce 1922 připojena k Praze, stále měla svůj typický, zemědělský charakter. V době první republiky bylo na jejím území postaveno hodně vilek pro tzv. střední vrstvu obyvatel. Za doby socialismu zde vyrostlo jedno z prvních sídlišť v Praze. Panelové činžáky  nebyly vysoké a v dnešní době, kdy jsou okolní keře a stromy vzrostlé působí celkem příjemným dojmem.

V části Prahy 10 se nachází také velká část čtvrti Záběhlice. Patří sem Staré Záběhlice a Zahradní město. Staré Záběhlice leží v údolí, po stranách má příkré svahy a jejich venkovský charakter se zachoval do dnešních dnů. V době první republiky  vyrostla  v Záběhlicích vilová zástavba – Zahradní město. Původně se mělo rozrůst do dalších ulic, ale po válce výstavbu  vilek  nahradila panelová sídliště.

V minulosti bylo v severní části Vršovic postaveno několik nádherných secesních domů. Tyto přepychové činžovní domy jsou ze začátku 20. století. Domy mají své typické rozmanité arkýře, balkony a věžičky. Z historických staveb Starých Strašnic se dochoval jen jediný dvůr. V Nových Strašnicích  se i přes časté demolice podařilo některé stavby uchránit před zničením. Historická zástavba zůstala podél silnice na jedné straně. Vidět zde můžeme několik usedlostí a statků. Další historickou zástavbou je strašnická vilová čtvrt, její výstavba pokračovala až do období první republiky. Je velmi pestrá svými různými, stavebními slohy. Vilky jsou ve stylu novorenezance, secesní přízemní, secesní patrové, funkcionalistické, s prvky kubismu i ve stylu art-deco

Malešicích, kousek od lesa je postavená kompaktní Malešická kolonka. Tvoří ji domky, které byly stavěny podle stejného projektu. Každý domek má v přízemí dva pokoje a kuchyň a v podkroví dvě místnosti, z nichž jedna  má vstup na balkon. Do každého domku se vchází  přes zděnou verandu. V dnešní době je většina těchto domků krásně a s citem opravena tak, že si zachovaly svoji původní jednotnou podobu.

Naproti tomu je zde i vilková čtvrť u vrchu Třeběšína. Tady původní, symetrické dvojdomky prošly znetvořující „modernizací“ a dnes vypadá tato část  nepřehledně a chaoticky. Kupodivu příjemně a útulně, působí jedno z prvních malešických sídlišť. Domy nejsou příliš vysoké a jejich okolí  tvoří dnes již vzrostlá zeleň.

Pod část Prahy 10 patří ze Záběhlic jen její nejstarší část a Zahradní město. Nejstarší historickou stavbou  je zámek a kostel. Mezi historické se dnes počítají také prvorepublikové činžovní domy a vilové domky Zahradního města. Stavba řadových domků začala v době první republiky. Stavělo se  daleko od souvislé zástavby tehdejší Prahy. Projekt počítal s rozsáhlou výstavbou čtvrtě s parky, náměstím, sportovním zařízením apod. Se stavbou se začalo v roce 1935, ale zastavila ji válka. Projekt už nikdy nebyl dokončen.

Po válce se zde stavěly nejprve třípatrové bytovky se sedlovými střechami a komerčními prostory v přízemí.Za dobu socialismu je nahradily panelové sídliště, které vyrostly po obou  stranách vilkové čtvrti. V čele náměstí u vilkové čtvrti stojí  historicky zajímavý činžovní trojdům z roku 1940. V celé této oblasti je také několik vzácných, solitérních vil . Příkladem může být vila č.127 v Záběhlicích nebo Trmalova vila ve Strašnicích. Vzácné jsou i činžovní domy v ulici Moskevská, Na Spojce, Kodaňská nebo Viniční usedlost v Záběhlicích, malešická Tomsova usedlost a také strašnický Bečvářův dvůr

Mezi památky patří i staniční a provozní  budovy nádraží Vršovice, budovy Spořitelny nebo Vršovická Radnice. Za zmínku stojí i Kostel Narození panny Marie, kostel sv. Václava, kostel sv. Mikuláše, Kaple sv. VáclavaZámeček MalešiceZámek Záběhlice