PROCES SCHVÁLENÍ HYPOTÉKY

 • 1
  Schůzka
  Celý proces začíná osobní schůzkou s Vámi. Je důležité vědět informace, které budeme při následném zpracování potřebovat: kdo bude o hypotéku žádat finanční situace žadatel/ů ( obecně řečeno Vaše čisté příjmy a pravidelné finanční závazky ) jaký typ nemovitosti při koupi uvažujete, její cenový rámec a jestli bude používat v rámci koupě nějaké vlastní zdroje Na základě těchto informací pro Vás připravíme tzv. průřez hypotečním trhem, kompletní předhled úvěrů jednotlivých bank, které si spolu probereme a vyjasníme jejich plusy a mínusy. Po výběru banky už následuje komunikace přímo s bankou.
 • 2
  Prescoring
  Ten je ideální absolvovat ještě před podpisem jakékoliv smlouvy s prodávajícím či realitní kanceláří ( ujistíte se, že na úvěr dosáhnete a zároveň Vám banka prověří úvěrové registry ). Při prescoringu banka požaduje zpravidla pouze doložení: žádosti o úvěr (či zkrácené žádosti o úvěr), souhlasu se zpracováním, osobních údajů, kopie dokladů totožnosti. Na základě těchto dokladů banka nahlídne do úvěrových registrů, kde se evidují všechny Vaše současné i historické závazky a jejich splácení. V případě negativních záznamů v těchto registrech (např. pravidelně opožděné splátky) klienta zpravidla odmítne a úvěr neposkytne.
 • 3
  Příprava podkladů pro banku
  V případě, že prescoring bude v pořádku následuje už podání žádosti a příprava dokumentů, které banka potřebuje pro interní schválení této žádosti. Tím je při koupi nemovitosti zejména: potvrzení o výši příjmu na formuláři banky, příp. daňové přiznání s razítkem finančního úřadu s dokladem o zaplacení daně ( pokud jste OSVČ), list vlastnictví (LV), odhad ceny nemovitosti, smlouva, díky které klient nemovitost nabyde (kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí apod.).
 • 4
  Schválení úvěru a podpis úvěrové dokumentace
  Banka na základě předložených dokumentů interně zpracovává žádost a ověřuje si doložené údaje v žádosti. Tento proces trvá většinou 3-5 pracovních dní. Po schválení úvěru dochází k podpisu úvěrové smlouvy včetně dalších dokumentů, které banka vyžaduje (zástavní smlouva, návrh na vklad zástavní smlouvy apod.). V úvěrové smlouvě či v její příloze jsou uvedeny podmínky čerpání úvěru.
 • 5
  Čerpání úvěru
  Čerpání úvěru je bankou povoleno až v momentě splnění podmínek daných ve smlouvě. Většinou mezi tyto podmínky patří např.: uhrazení části kupní ceny z vlastních zdrojů ( banka je vždy ten poslední subjekt, který se podílí na úhradě kupní ceny ) vinkulace pojistné smlouvy na nemovitost, zaplacení poplatku za zpracování úvěru, podání návrhu na vklad zástavního práva ve prospěch banky, případně doložení již zapsaného zástavního práva. Téměř vždy, až na výjimky ( jako např. u výstavby nebo nákladné rekonstrukce ) se čerpá úvěr jednorázově. Po dočerpání nesmíte ještě zapomenout na podmínky, kterými si banka ověřuje, že klient skutečně dostál naplnění podstavy úvěru (např. došlo k zapsání zástavního práva ve prospěch banky). Většinou je to dodat bance list vlastnictví, ze kterého plyne, že jste se stali vlastníkem nemovitosti a že vůči bance bylo zřízeno zástavní právo, které kryje hypotéku.
 • 6
  Poplatky spojené s hypotékou
  Na závěr je nutno vzpomenout i na poplatky související s vyřízením hypotečního úvěru. Banka si může ( ale nemusí ) účtovat tyto poplatky: poplatek za vyřízení, poplatek za vedení úvěrového účtu, poplatek za odhad nemovitosti.