PRAHA 6

Bubeneč, Břevnov, Dejvice, Hradčany, Liboc, Ruzyně, Střešovice, Veleslavín, Vokovice, Nebušice, Lysolaje, Suchdol

Tento městský obvod překvapí své návštěvníky kombinací historické a moderní architektury. Leží v severovýchodní části hlavního města. Svou rozlohou i počtem obyvatel patří mezi největší městské části. Na své ploše 41 km2 má velké množství zelených, klidových zón. Při posledním sčítání zde žilo 99 520 obyvatel. Také proto patří mezi velmi oblíbené lokality nejen pro Pražany, ale i návštěvníky Prahy. Skládá se z částí Bubeneč, Břevnov, Dejvice, část Hradčan, Liboc, Ruzyně, Střešovice, Veleslavín, Vokovice, Nebušice, LysolajeSuchdol.

Tato městská část má kromě historických staveb významné i stavby z poloviny 20. století. Při asanaci letenského průkopu začala výstavba rodinných a činžovních domů v Bubenči a Dejvicích. Architektonické pojetí staveb je označováno za klasicizující modernu. Jsou to např. areály vysokých škol v této lokalitě, francouzské gymnázium nebo Benešovo gymnázium. Z vilové zástavby je ojedinělá Hauspalka, plná funkcionalistických vil od špičkových architektů. Stejně tak  Ořechovka s centrálním náměstím je převážně tvořena z rodinných domů.

Kontrastem proti tomu je petřínské sídliště, jedno z prvních panelových sídlišť. V dalších částech Prahy 6 jako Veleslavín, Liboc, Vokovice byly vybudovány především obytné stavby. Jedna z vyjímek byla v roce 1977  administrativní budova Koospolu. Svým zajímavým tvarem kostky byla odborníky i veřejností  v té době velmi oceněna. K dalším novějším stavbám počítáme areál VŠ zemědělské v Suchdole nebo areál starších i nových budov letiště v Ruzyni. V celé této části převažují školní a bytové objekty, méně je administrativních a průmyslových budov.