PRAHA 1

Staré Město, Nové Město, Hradčany, Josefov, Malá strana

První městský obvod je nejstarší částí Prahy a zároveň jejím centrem. Rozkládá se na ploše 550 h. Naleznete tu převážnou většinu památek včetně významných míst jako je Staroměstské náměstí, Václavské náměstí či Národní třída. Patří sem čtvtě Staré město, Josefov, Malá strana, Hradčany a část Nového města, ve kterých dohromady bydlí něco málo přes 30 tisíc lidí.

Staré město, to je nejstarší a magická část Prahy. Z Pražského hradu je na něj nevídaný pohled. Je to rozlehlá čtvrt‘ plná věží kostelů a ulic kudy proudí stovky lidí po staré a honosné Královské cestě. Tato část Prahy je plná nejen spletí tajemných zahrad, uliček a zákoutí,a le i významných historických a architektonických památek. 

Staroměstské náměstí, Staroměstská radnice i Pražský orloj jsou dnes centrem turistického ruchu. Každou hodinu se na Orloji dávají do pohybu středověké astronomické hodiny a na návštěvníky shlédne všech 12 apoštolů. Na náměstí je gotický Kostel  Matky Boží před Týnem a barokní Kostel sv. Mikuláše. Na Královské cestě, která vede ze Staroměstského náměstí sídlí např. fakulty Univerzity Karlovy, kubistický Dům u Černé Matky Boží a končí Prašnou bránou, kterou se ve středověku vjíždělo do města. Dnes sousedí s Obecním domem, další secesní perlou pražské architektury.

Josefov  je nejmenší katastrální území o rozloze necelých a je obklopen Starým Městem. Mezi jeho známé památky patří Židovská radnice, šest židovských synagog a Starý židovský hřbitov.

Na levém břehu Vltavy pod Pražským hradem se rozkládá jedna z nejkrásnějších a nejstarších pražských čtvrtí s osobitým kouzlem – Malá Strana. Křivolaké uličky pod Pražským hradem na vás dýchnou staletou historii.

Na hranici Malé Strany přímo navazují Hradčany, které svou rozlohou patří k nejmenším historickým čtvrtím Prahy, zato však k nejméně dotčeným městskou dopravou a nejvíce ruchem turistickým. Tím, že zahrnují Pražský hrad, od pradávna sídlo panovníků českého národa, vytvářející svou vyvýšenou polohou nezaměnitelnou architektonickou dominantu nad ostatními historickými částmi města, byly a jsou čtvrtí nejvýznamnější, bez níž si lze Prahu jen těžko představit. 

Nejnovější částí Prahy 1 je Nové město, které založil roku 1348 Karel IV a rozšířil tak obrysy centra o oblasti, do té doby jen roztroušené a chaoticky osídlené. Nové Město bylo projektováno tak, že jeho ulice jsou většinou rovné a na sebe kolmé. V tom se liší od Starého Města, které je plné  křivolakých uliček, jež vznikaly postupně a živelně.