PRAHA 8

Bohnice, Kobylisy, Čimice, Karlín, Libeň, Troja, Střížkov

Prahy 8 se skládá z devíti katastrálních území, které se rozléhají na 21,8 km2 a žije zde 103 000 obyvatel. Tvoří je celé BohniceKobylisyČimice Karlín. Dále sem patří část čtvrti Libeň, Troja, Střížkov, nepatrná část ŽižkovaFlorence na Novém Městě.

Bohnice patří díky své zeleni mezi nejkrásnější okrajové části hlavního města. Zdánlivě jsou známé především díky Bohnické psychiatrické léčebně. Jsou zde ale také významné historické a přírodní památky. V sedmdesátých letech minulého století  na tomto místě bylo postaveno obrovské panelové sídliště. Spojením několika sídlišť v této oblasti vznikl téměř souvislý pás panelové výstavby tzv. Severní město

Kobylisy tvoří severní část Prahy 8. Skládá se ze zástavby rodinných domků a panelového sídliště. V dobách minulých se tady těžil a zpracovával písek a fungovala zde i cihelna. Ještě dnes  je řada místních ulic označována  jmény, které mají spojitost s tímto průmyslem.

Čimice byly k Praze připojeny  v roce 1960. Jsou obklopené krásnou přírodou. Největší stavební rozmach začal v Čimelicích v letech 1928, kdy byly pozemky obce  rozparcelovány a prodány. Během krátkého času bylo postaveno na 250 rodinných domků. Po válce už byla zdejší výstavba nepatrná, až v roce 1976 začala výstavba panelového sídliště . Čimice jeho výstavbou, ale  ztratily svůj osobitý, venkovský ráz. 

Karlín v sedmdesátých letech 19.soletí, když byly zbourány městské hradby, patřily pozemky dnešního Karlína k těm nejlevnějším v Praze. Velmi rychle na tomto území postupem času vyrostla řada průmyslových závodů a s nimi i obytné domy. Zdařile se tady rozvíjel elektronický průmysl, pod vedením Františka Křižíka. Dnes je tato lokalita považována za jednu z nejatraktivnějších v celé Praze.

Libeň se z venkovské krajiny  na průmyslové předměstí začala měnit v polovině 19.století. Byla zde založena První českomoravská továrna na stroje, slévárny, strojírny, tkalcovny i přádelny. Okolo těchto továrem se stavěly činžovní domy a celá oblast se do 2. světové války neobyčejně rozrostla. Po znárodnění v roce 1948 byla řada průmyslových budov zbourána a postupem času centrum Libně ustoupilo výstavbě dálničního přivaděče a později i zastávce metra. Řada místních továren zanikla a na jejich místě jsou dnes převážně kancelářské a obytné budovy.

Střížkov do městské části Prahy 8 spadá jen asi polovina jeho území, hlavně původní ves Střížkov, hřbitov v Ďáblicíchsídliště Ďáblice. Celá lokalita je obklopena rozsáhlou zalesněnou přírodou. Je žádanou lokalitou ke kvalitnímu bydlení. V současné době tady probíhá rozsáhlá výstavba moderních vilek.