3 nejbezpečnější druhy úschovy kupní ceny nemovitosti

Ať už se nacházíte v roli prodávajícího nebo kupujícího, jednou z nejdůležitějších věcí, kterou byste neměli nikdy podcenit při prodeji/koupi vaší nemovitosti, je úschova kupní ceny dané nemovitosti.

V praxi totiž nastane problém, protože nemovitost se stává majetkem kupujícího až při zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající, ale k převodu nebude chtít přistoupit, dokud od kupujícího nebude mít za nemovitost zaplaceno.

Úschova kupní ceny proto slouží oběma stranám jako garance toho, že kupující nepřijde o své peníze, do doby než na něj bude přepsáno vlastnické právo. A prodávající má zase garantováno, že nepřevede vlastnictví své nemovitosti bez toho aniž by za něj dostál řádně zaplaceno.

Úschovu kupní ceny vám v podstatě může udělat jakákoliv třetí strana, například i realitní kancelář. Buďme ale upřímní, protože jestli znáte nějaké mediální kauzy, byly to právě ty, kde realitní kancelář zpronevěřila peníze, které měla ve své úschově. Proto doporučuji jednu z těchto tří variant opravdu nejbezpečnějších variant.

Jaké jsou možnosti bezpečné úschovy kupní ceny ?

  • Advokátní úschova
  • Notářská úschova
  • Bankovní úschova

Na činnost prvních dvou dohlíží jejich stavovské komory. U advokáta či notáře jsou peníze uloženy na zvláštním účtu, kde jsou odděleny od jeho osobního majetku i majetku ostatních klientů, a nestávají se tak součástí exekuce či dědického řízení. Advokát i notář jsou navíc pojištěni v rámci své činnosti. Odměna za notářskou úschovu je dána notářským tarifem. Odměna za advokáta je smluvní, ve většině případů vychází levněji než odměna notáře.

Nejdražší a často nejméně flexibilní variantou úschovy kupní ceny je bankovní úschova na základě smlouvy o vázaném či jistotním účtu. Cena se odvíjí od sazebníku dané banky. Největší nevýhodou této varianty je, že banka dané dokumenty zpracovává delší dobu než notář/advokát. Za složitější případ prodeje nemovitosti si dokáže účtovat i větší poplatek. V extrému jsem se setkal i s tím, že například po cizincích vyžadovala jako podmínku přípravy dokumentace zřízení běžného účtu. Naproti tomu je zase jednoznačně nejbezpečnější variantou, protože jaká je šance, že dnes některá z našich bank zkrachuje, když je v ČR jeden z nejzdravějších bankovních systémů.

Komentáře